30 Απρ 2014

Ευχέλαιο - οδηγίες για την τέλεση


Το Ευχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τὰ επτά μυστήρια τῆς Εκκλησίας, τὸ οποίο τελείται στο Ναό ή στο σπίτι για την ἴαση σωματικών και ψυχικών ἀσθενειών. 

Απαραίτητα ὑλικά
Γιὰ τὸ Εὐχέλαιο ἀπαραιτήτως χρειάζονται τὰ παρακάτω:
  1. ένα κανδήλι μὲ λάδι ἐλιᾶς (και λίγο κόκκινο κρασί) 
  2. θυμιατό καὶ θυμίαμα 
  3. εικόνα τοῦ Χριστού ἡ τῆς Παναγίας ἡ κάποιου Ἁγίου 
  4. μία κούπα μὲ ἀλεύρι προκειμένου ἔπειτα νὰ ζυμωθεί και να γίνει πρόσφορο 
  5. επτά (7) κεράκια ὅσα εἶναι και τὰ Εὐαγγέλια πού θὰ ἀναγνωσθούν στο Εὐχέλαιο 
  6. τὰ ὀνόματα « ὑπὲρ ὑγείας» τῶν ἐπιτελούντων τὸ Εὐχέλαιο 
  7. μία θρυαλλίδα (μπατονέτα) γιὰ τὴ χρίση τοῦ ἁγίου ἐλαίου. 

Τὸ αγιασμένο ἔλαιο φυλάσσεται και δὲν πετιέται!
Πρέπει νὰ καίγεται στο κανδήλι μέχρι τέλους. Μετὰ τὴ πλήρη καύση, ἡ καντηλήθρα καὶ ὅσα χρησιμοποιηθούν γιὰ τὸ καθάρισμα τοῦ έσωθεν περιεχομένου, καίγονται σὲ ἀσφαλή τόπο.