10 Ιουν 2014

εορτασμός της Αγίας Τριάδος


Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός.
Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.
Οδηγήσαμε τα βήματά μας σήμερα στο ξωκλήσι της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να δοξολογήσουμε τον πανάγαθο Θεό και να εορτάσουμε πανηγυρικά το Πνεύμα το Άγιον, μετά Θείας Λειτουργίας και αρτοκλασίας.