Αγιος Θωμάςς

το ξωκλήσι του Αγίου Θωμά στο δέλτα του Ασωπού με τον Λάρι και απέναντι από τη νεκρόπολη της αρχαίας Τανάγρας

το Γεννέσιο της Θεοτόκου

Ο κεντρικός ναός του χωριού

.............................

..............................................................

Η δεξιά αψίδα

ο μεγάλης βουλής άγγελος

Παρεκλήσιο Παναγιάς Λιατανιώτισσας

Ευρίσκεται στο πάρκο της σπηλιάς

18 Ιαν 2015

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Αϊ Γιώργη

Στα πλαίσια της συνεχούς συντήρησης των εξωκλησιών της ενορίας μας, η εκκλησιαστική επιτροπή ξεκίνησε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στον Αϊ Γιώργη με την κατασκευή πέτρινης περίφραξης και καθιστικών. Παρακαλούνται όσοι έχουν την ευχέρεια να συνδράμουν στην αποπεράτωση του έργου.