18 Ιαν 2015

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Αϊ Γιώργη

Στα πλαίσια της συνεχούς συντήρησης των εξωκλησιών της ενορίας μας, η εκκλησιαστική επιτροπή ξεκίνησε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στον Αϊ Γιώργη με την κατασκευή πέτρινης περίφραξης και καθιστικών. Παρακαλούνται όσοι έχουν την ευχέρεια να συνδράμουν στην αποπεράτωση του έργου.