20 Μαρ 2017

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας

Κατά την τρίτην Κυριακήν της Μ. Τεσσαρακοστής η εκκλησία μας προβάλλει ενώπιον μας εις προσκύνησιν και βοήθημα  τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν, όπου είναι η  χάρα του κόσμου, τον πιστών η δύναμη, τον δικαίων το στήριγμα και τον αμαρτωλών η ελπίδα, ίνα ευλαβώς αυτόν κατασπαζόμενοι, λάβωμεν χάριν και δύναμιν προς τελείωσιν του θείου της νηστείας αγώνος.

<<Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την  αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν.>>