10 Σεπ 2018

Μήνυμα Μητροπολίτου Θηβών & Λεβαδείας κου Γεωργίου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους


Αγαπημένα μου παιδιά, 
Μία νέα σχολική χρονιά αρχίζει καί πάλι μέ τή χάρη τον Τριαδικού Θεού, δίνοντάς σας τήν ευκαιρία νά προχωρήσετε στό δύσκολο άλλά συναρπαστικό δρόμο γιά τήν κατάκτηση τής γνώσης καί τής αρετής. 
Τό σχολείο θά σάς βοηθήσει νά αποκτήσετε τά αναγκαία γνωστικά εφόδια, τά όποία θά σάς φανούν χρήσιμα στήν μελλοντική καί επαγγελματική σας εξέλιξη και γενικά στή ζωή σας. 
Τό χρέος του σχολείου όμως, είναι νά πλάθει ανθρώπους με καθαρό νού, μέ δυνατή θέληση καί σεβασμό καί αγάπη γιά τούς συνανθρώπους τους, ίδιαίτερα σήμερα πού κυριαρχεί ή κρίση τών πνευματικών αξιών. 
Ή κοινωνία μας χρειάζεται άνθρώπους γεμάτους φλόγα δημιουργίας, πόθο γιά ένα καλύτερο μέλλον, μά πάνω άπ' όλα άνθρώπους πού θά μπορούν νά συνδυάσουν τή γνώση μέ τήν άρετή. Αυτό είναι έξάλλου καί τό νόημα τής αληθινής παιδείας. 
Τό σχολείο μέ αυτή τήν έννοια μάς βοηθάει να πλησιάσουμε τήν αλήθεια καί τό σωστό τρόπο ζωής καί έπομένως μάς φέρνει πιό κοντά στό Θεό, πού είναι η πηγή τής σοφίας καί τής όντως ζωής. Κάντε, λοιπόν, τό σχολείο σας εργαστήρι ελπίδας, χαράς καί αλληλεγγύης γιά όλη τήν κοινωνία πού ζούμε. Χρειαζόμαστε τόν καλύτερο εαυτό σας γιά τόν σκοπό αυτό. 
Εύχομαι άπό τά βάθη τής καρδιάς μου στόν καθένα σας ξεχωριστά άλλά καί στούς γονείς σας πού μοχθούν καί αγωνιούν γιά τό μέλλον σας, στούς άξιοτίμους δασκάλους καί καθηγητές σας, πού είναι οί συνοδοιπόροι στήν ευγενή σας προσπάθεια, ό Κύριός μας μέ τίς πρεσβείες τών Άγίων τής Τοπικής μας 'Εκκλησίας νά σάς ευλογεί, νά σάς χαρίζει υγεία, δύναμη, φωτισμό καί πρόοδο. 
Καλή καί ευλογημένη σχολική χρονιά!