20 Μαρ 2016

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Αύτη η πίστις των Αποστόλων,Αύτη η πίστις των Πατέρων,Αύτη η πίστις των Ορθοδόξων,Αύτη η πίστις την Οικουμένην εστήριξε.

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας ή Α' Κυριακή των Νηστειών εορτάζουμε την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων από την Θεοδώρα το 843 μ.Χ. μετά από διαμάχη που ξεκίνησε το 726 μ.Χ., γνωστή και ως εικονομαχία. 
Δύο παρατάξεις: οι εικονομάχοι που κατέκριναν την απόδοση τιμής στις εικόνες, ως μορφή ειδωλολατρείας και οι εικονολάτρες που θεωρούσαν τις εικόνες ως το πρότυπο.
Η Ζ' οικομενική σύνοδος αποφασίζει την τιμητική προσκύνηση των εικόνων, αλλά όχι τη λατρεία τους με πρωτοστάτη της Ορθοδοξίας τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη.
Η ευλογία και η χάρη που λαμβάνει ο πιστός από την προσκύνηση των ιερών εικόνων δίνεται από το ζωντανό ιερό πρόσωπο και όχι από την ύλη της εικόνας.